Algemene informatie SK

Algemene informatie

Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef afdeling Stropkaai


De Visie van onze school

Korte verklarende tekst bij het visiekader.

Kind/ouder : Staat centraal,

organisatie wordt hierrond opgebouwd, beleidsmatig, organisatorisch en communicatief.

 

Inhoudelijke pijlers : blauwe bollen:

Staan rond onze cliënten/leerlingen / geven weer waar wij als school blijvend op inzetten: handelingsgericht

* Leerlingvolgsysteem:

individuele opvolging van ons leerlingen ingebed in systeem van anker leerlingbegeleiding/zorgteams/zorgplandagen met ouders/klassenraden/opvolging schoolse ontwikkeling / INTEGRADO IHP

* Leerlijnen/ontwikkelingsdoelen

Verdere ontwikkeling leerlijnen en afstemming van de uniforme GWP’s in horizontale en verticale samenhang

* Klimaat/Seo

Inzetten op welbevinden van de cliënten/leerlingen

* GOK (Gelijke Onderwijs Kansen)

Gelijke onderwijs kansen bevorderen door verbeteren van taal/communicatie met ouders/leerlingen en horizon verbreden door te netwerken met de buurt

* Professionalisering

Inzetten op nascholing van personeel om begeleidingskwaliteit op pijl te houden en om inhoudelijke en maatschappelijke tendensen in onderwijs en opvoeding te integreren in het schoolbeleid

 

De interne actoren: kringen rond kind/ouders die de pijlers doorkruisen:

* Onderwijzend personeel, therapeuten en verpleging

* MFC/Zorg

* Directie/coördinatie en Inrichtende Macht/ Raad van Bestuur Broeders van Liefde

Gebruikte instrumenten (in het donkerblauw):

schoolwerkplan en schoolvisie met visieteksten, observatie (instrumenten, testen,…), IHP,GWP, nascholingsplan, GOK plan

 

Externe actoren: (groene blokken rondom):

maken directe connectie met de school en zorgen voor intensieve, essentiële en structurele samenwerking met het geheel:

* Buso scholen: Beroepsschool Sint-Jozef en School aan de waterkant, Vibso Leieland

* scholengemeenschap Gent –Drongen

* CLB: Marialand

* logistieke diensten: i.s.m. MFC

* boekhouding: i.s.m. scholengemeenschap

* personeels- en leerlingenadministratie: i.s.m. scholengemeenschap

* veiligheid en preventie: via zorgsys, i.s.m. MFC en centrale dienst provincialaat

* ION: projecten in regulier onderwijs: expertise vanuit de school via integratieprojecten

* Andere partners kunnen hierin ook worden ondergebracht: vb Bisdom, VVKBuO, …

Bekijk ons schoolreglement

Klik hier voor het volledige schoolregelement

De voorstelling van onze schoolKlik op de afbeelding om de volledige voorstelling te bekijken